• Cover Policy

Maandbladen

Feeling, Feeling Wonen, Gael, Gael Maison.

Bent u een top 10-adverteerder voor het respectievelijke blad waarin u een cover wil bestellen?
Top 10-adverteerders hebben voorrechten om covers te reserveren.
De periode waarop de marktaandelen op basis van advertentie-omzetten worden berekend begint op 1 januari van het jaar dat de covertoekenning voorafgaat en duurt tot 31/12 van datzelfde jaar. De bron om de top 10-adverteerders aan te duiden is CIM MDB van het jaar dat het jaar van de covers voorafgaat.
De berekening gebeurt op basis van de advertentie-omzetten, telkens gerealiseerd voor het betreffende magazine waarin men de cover wilt reserveren.
Het marktaandeel wordt berekend op de top 10-omzet.

Neem contact op met uw commercieel verantwoordelijke om deze informatie te verkrijgen of download hier onze regels & tarieven van onze voorkeursplaatsen. 

Top 10-adverteerders

Een top 10-adverteerder heeft het aankooprecht van het aantal covers dat in verhouding staat tot zijn marktaandeel.
Het aantal verkoopbare covers per magazine in een jaar staat voor een aantal punten in zijn totaliteit. Deze totaliteit is verschillend per magazine onder meer door schommelingen in de periodiciteit.
Staat een magazine bijvoorbeeld voor 40 punten en heeft een klant 25% marktaandeel, dan heeft de klant recht op 10 punten.

Bij de puntentelling worden de volgende waarden gehanteerd:

Cover 4 = +3 punten
Cover 3 = – 2 punten
Cover 2 = +2 punten

De top 10-klanten worden op de hoogte gebracht van hun aankooprecht voor covers.

Voorbeeld:
De adverteerder “MijnKeuze” is de grootste adverteerder in Feeling met een omzet (bron: CIM MDB) van 500.000 euro terwijl de top 10-adverteerders 2.000.000 euro investeren.
– Het marktaandeel van “MijnKeuze” bedraagt dus 25%.
– Daar de totaliteit van de covers in 2017 in Feeling 40 punten bedraagt, heeft de adverteerder “MijnKeuze” het aankooprecht van 10 coverpunten.

De adverteerder wordt daarvan op de hoogte gebracht en kan als eerste covers kiezen.

Adverteerder “MijnKeuze” stuurt zijn getekend order naar Sanoma Media. Daarna wordt de top 2-klant van de top 10 gecontacteerd en wordt hetzelfde proces gevolgd.

Belangrijk:

Reservering van covers is enkel geldig indien we een getekend order ontvangen.
Alle gereserveerde orders voor covers kunnen niet geannuleerd noch gewijzigd worden.
Het reserveren van een creatieve formule heeft geen voorrang op de gewone regels voor het toekennen van covers. Wil de klant een creatieve formule, zoals een gatefold, reserveren dan zal hij eerst de cover dienen te reserveren waarvoor bovenstaande regels gelden.

Covers Feeling – Gael  gereserveerd voor Mode-adverteerders:
De covers van de nummers maart, april, september en oktober (verschijning eind februari, eind maart, eind augustus en eind september) zijn het exclusieve voorrecht voor mode-adverteerders.

Covers Feeling Wonen – Gael Maison gereserveerd voor Deco-adverteerders:
De covers van de nummers maart, april, september en oktober zijn het exclusieve voorrecht voor deco-adverteerders.

 

Non-top10 adverteerders

Na de contactname met de top 10-klanten die hun aankooprecht kunnen laten gelden, worden de niet-gereserveerde covers ter beschikking gesteld van niet-top 10-klanten.
Om de beschikbare covers te kennen, gelieve contact op te nemen met uw contactpersoon.
Een niet-top 10-klant kan één en slechts één cover 2 of 4aankopen. Een uitzondering geldt bij de aankoop van een 3de cover. De aankoop van een 3de cover geeft een extra aankooprecht van de 2de of 4de cover indien die beschikbaar is.

Belangrijk
Een gereserveerd order voor een cover kan niet geannuleerd noch gewijzigd worden.
Het reserveren van een creatieve formule heeft geen voorrang op de gewone regels voor het toekennen van covers.
Wil de klant een creatieve formule, zoals een gatefold, reserveren dan zal hij eerst de cover dienen te reserveren waarvoor bovenstaande regels gelden.

Voor de geldigheid van de opties gelden volgende regels:
– Een optie is 2 weken geldig indien de periode tussen dag van optiename en verschijningsdatum < 3 maand is.
– Een optie is 4 weken geldig indien de periode tussen dag van optiename en verschijningsdatum > 3 maand en < 6 maand is.
– Een optie is 6 weken geldig indien de periode tussen dag van optiename en verschijningsdatum > 6 maand is.

De deadline voor een optie kan nooit later zijn dan de gewone afsluitdatum voor reservering van een advertentie.
Na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de optie wordt de klant verwittigd en zal hij 7 kalenderdagen de tijd krijgen om de optie te lichten en die ofwel te annuleren ofwel ons een getekend order te bezorgen. Elke nieuwe reservering die voorafgegaan werd door een annulering van een optie zal slechts worden aanvaard indien ons onmiddellijk een getekend order wordt bezorgd.
Indien een klant het eerste optierecht heeft op een cover dan krijgt hij 48 uur de tijd om de optie te lichten indien wij een andere geïnteresseerde klant hebben voor deze cover.

Covers Feeling – Gael gereserveerd voor Mode-adverteerders:
De covers van de nummers maart, april, september en oktober (verschijning eind februari, eind maart, eind augustus, en eind september) zijn het exclusieve voorrecht voor mode-adverteerders.

Covers Feeling Wonen – Gael Maison gereserveerd voor Deco-adverteerders:
De covers van de nummers maart, april, september en oktober zijn het exclusieve voorrecht voor decoadverteerders.

Weekbladen, specials en andere maandbladen

Femmes d’Aujourd’hui, Femmes d’Aujourd’hui Specials, Flair (Fr.), Flair (Vl.), Libelle, Libelle Specials, Libelle Lekker,

Er zijn geen geldende regels voor het aankooprecht van covers in weekbladen, specials en andere maandbladen. Met andere woorden, de klant die als eerste een optie neemt, zal als eerste zijn optie kunnen lichten. In tegenstelling tot de maandbladen hebben creatieve formules die een cover impliceren wel het voorkeurrecht op een klant die een cover zonder creatieve formule reserveert. Dit geldt in alle gevallen, zelfs indien we al een order voor een cover kregen.

Belangrijk
Voor de geldigheid van de opties gelden volgende regels:
– een optie is 2 weken geldig indien de periode tussen dag van optiename en verschijningsdatum < 3 maand is.
– een optie is 4 weken geldig indien de periode tussen dag van optiename en verschijningsdatum > 3 maand en < 6 maand is.
– een optie is 6 weken geldig indien de periode tussen dag van optiename en verschijningsdatum > 6 maand is.

De deadline voor een optie kan nooit later zijn dan de gewone afsluitdatum voor reservering van een advertentie.

Na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de optie wordt de klant verwittigd en zal hij 7 kalenderdagen de tijd krijgen om de optie te lichten en die ofwel te annuleren ofwel ons een getekend order te bezorgen. Elke nieuwe reservering die voorafgegaan werd door een annulering van een optie zal slechts worden aanvaard indien ons onmiddellijk een getekend order wordt bezorgd.

Indien een klant het eerste optierecht heeft op een cover, dan krijgt hij 48 uur de tijd om de optie te lichten indien wij een andere geïnteresseerde klant hebben voor deze cover.

Een gereserveerd order voor een cover kan niet geannuleerd noch gewijzigd worden.