• Digital Advertising: Algemene Voorwaarden

DIGITAL ADVERTISING

Technische specificaties 

Raadpleeg hier: Display technical specifications

Info & tarieven: Digital Ratecard

Aanlevering van materiaal :advertising.be@dpgmediawoonmagazines.be

Deadlines aanlevering van materiaal:
Display: min. 3 werkdagen voor de start van de campagne
Branded Story: min. 20 werkdagen voor de start van de campagne
Maatwerk: wordt nader gedefinieerd

Algemene voorwaarden:
1. Alle tarieven zijn exclusief btw.
2. Alle commerciële voorstellen zijn 1 maand geldig.
3. Er zijn geen bemiddelingskosten op realisatiekosten van toepassing.
4. Wanneer de nemer van een optie op een product met vaste prijs wordt uitgedaagd door een andere geïnteresseerde partij, wordt de optienemer op de hoogte gesteld en heeft hij 48 uur de tijd om zijn interesse te bevestigen door de bijbehorende orderbevestiging te ondertekenen. Zo niet, wordt zijn optie vervangen door de optie van de andere geïnteresseerde partij.

Exclusiviteit
Er wordt geen exclusiviteit gegarandeerd.