• Advertising: algemene voorwaarden

PRINT ADVERTISING

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden & Aanleveringsvoorwaarden

Download hier onze algemene verkoopsvoorwaarden
Download hier de specifieke Aanleveringsvoorwaarden van de creatieve formules
Download hier de handleiding voor het aanleveren van printadvertenties (Adportal Systeem)

OPMAAK

OPMAAK ADVERTENTIES

Gelieve 1 PDF file per pagina aan te maken volgens de Medibel + v7 standaard (GWG_MagazineAds_1v4). Steeds voorzien van snijlijnen. Bij aflopende advertenties ook 5 mm afloop aan elke zijde voorzien. Niet aflopend tekst- en/of beeldmateriaal moet min. 5 mm van de rand verwijderd zijn.
Voor 2/1 advertenties, levert u 2 x 1/1 pagina.

DPG Media ondersteunt de Medibel+ en de internationale Ghent Workgroup standaard betreffende het aanleveren van advertentiepagina’s.
Beide standaarden zijn gebaseerd op PDF/x-1a (PDF 1.3 – CMYK en laten geen transparantie noch lage resolutie toe).

Huidige versies:
Medibel + v7: MagazineAds_1v4
GhentWorkgroup 1v4: GWG_MagazineAds_1v4
Meer info en de nodige downloads (creaties instellingen en preflightprofielen voor meedere applicaties) kan je terug vinden op Medibel+ & Ghent Workgroup

AdPortal

Eens de deadline voor aanlevering van het materiaal naderbij komt, zal de opdrachtgever van de bestelbon een e-mail ontvangen van DPG Media.

De e-mail bevat een secured link. Via deze link kunt u advertentiemateriaal in PDF-vorm opladen. De PDF wordt hierbij automatisch geanalyseerd en u krijgt onmiddellijk een weergave van eventuele technische fouten. Daarna kunt u de PDF corrigeren en opnieuw opladen.

De e-mail met de gegevens om het materiaal op te laden kan uiteraard ook rechtstreeks naar het creatief bureau gestuurd worden. Het volstaat om dit duidelijk op de bestelbon aan te geven, met vermelding van het creatief bureau, de contactpersoon en diens e-mailadres.

Download hier de Handleiding Aportal

Indien u nog vragen hebt, contacteer ons dan via:
advertising.be@dpgmediawoonmagazines.be
+32 15 67 80 22

OPMAAK PUBLIREPORTAGES

Wanneer de inhoud bepaald wordt door de adverteerder en dus niet door de redactie, spreken we van een publireportage. De lay-out en de toon sluiten nauw aan bij de stijl van het magazine, maar er is een duidelijk onderscheid met de gewone artikels in het blad.

De spelregels

Labeling
Er moet steeds PUBLIREPORTAGE* op de pagina vermeld worden (zowel in het Nederlands als in het Frans)
Het vignet “Publireportage” komt centraal bovenaan de enkele pagina’s (corpsgrootte 12 – arial), altijd in 100% zwart of negatief op zwarte achtergrond. Bij dubbele pagina’s komt dit vignet op elke spread of opeenvolgende pagina op de rechterpagina, centraal bovenaan.

Lettertypegebruik
De gebruikte lettertypes moeten voldoende afwijken van die van het magazine.

Model
De modellen die figureren in publireportages mogen geen covergezichten van het magazine zijn.
U kunt 2 keer per jaar een lijst met meest gebruikte modellen opvragen bij de AD van het desbetreffende magazine.

Verwijzing
Geen verwijzing naar het magazine, dus zeker de naam van het magazine nergens gebruiken.
Lezeressen mag u ook niet rechtstreeks als …-lezeressen aanspreken.

Logo / productplacement
Altijd een logo en/of productplacement van de adverteerder (herhaald per spread).

Voorwaarden:

* Aangeleverde publireportages leg je 2 weken voor plaatsing voor, zodat wij de inhoud kunnen controleren en voorleggen aan de redactie.
* Vermeld op je bestelbon duidelijk dat het om een aangeleverde publireportage gaat.
* Maak je pdf-bestanden op volgens de magazinespecificaties van Medibel+. Meer info op www.medibelplus.be
* Aangeleverde publireportages krijgen geen voorkeursplaatsing.

In tegenstelling tot vroeger mogen de advertenties wel aflopend zijn en is een kader rond de advertentie niet meer verplicht.

Hebt u vragen over de inhoud van uw publireportage? Contacteer dan  publi.be@dpgmediawoonmagazines.be 
Hebt u technische vragen? Richt u dan tot het Ads Team: advertising.be@dpgmediawoonmagazines.be – tel. +32 15 67 80 22